Zo maak je beleid dat geluk bevordert

RTEmagicC_Akshaya_de_Groot🔹 Politiek en beleid, die aan een beter leven bijdragen.
🔹 Onderzoek, dat aangeeft of beleid kans van slagen heeft.
🔹 Een manier van denken die kosten & baten van geluk
in kaart brengt.

Ben jij een politicus, beleidsmaker of -adviseur, die dat aanspreekt?

Dan biedt de 6-daagse opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” daar een gedegen, inspirerende én partijpolitiek neutrale basis voor.

Wie beleid maakt, wil graag resultaten boeken. Hij of zij wil dat de mensen voor wie het beleid is bedoeld erop vooruit gaan. Hoe bereik je dat en hoe kun je dat nagaan? De meest integrale maatstaf is of mensen tevreden zijn met hun leven en een faire kans krijgen om hun eigen geluk na te streven. Maar hoe bevorder je dat en wat weten we daarover? Naar deze vraag wordt al decennia wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wist jij dat? En ben je daarvan op de hoogte?

Als overheid, zorgorganisatie of woningbouwvereniging probeer je op basis van de best beschikbare kennis en informatie te handelen en beleid te maken. Maar wat nu als die kennis jou en je collega’s niet via de gewone kanalen bereikt? Als er al 50 jaar (!) onderzoek naar geluk wordt gedaan, maar vakbladen en opleidingen dat nog steeds vrijwel niet aan beleidsprofessionals doorgeven?

Dan kun je dat nu in 6 dagen, doorgaans om de 2 weken, met een gedegen én persoonlijk verrijkende opleiding inhalen!

Vijf jaar geleden schreef ik het boek ‘Geluk voor Kamerleden’. Drie jaar geleden nam ik het initiatief tot en ontwierp ik het programma “Sturen op geluk in het publieke domein” aan de Erasmus Universiteit. Die opleiding was de eerste op dat gebied in Europa. Twee jaar lang was ik daarvan docent en programmaleider en gaf deze kennis door aan enthousiaste beleidsadviseurs, managers en (ex)wethouders. Bijna tegelijk ontstonden in ons land de eerste voorbeelden van beleid dat zich richt op meer geluk. In Engeland creëert de overheid hiervoor zelfs een hele infrastructuur (qua onderzoek en statistiek) die evidence based beleidsontwikkeling mogelijk maakt.

In “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” heb ik verwerkt wat ik van dit alles leerde en een opleidingsprogramma ontwikkeld, dat nog meer recht doet aan hoe professionals in de praktijk leren. Recente voorbeelden uit binnen- en buitenland zijn erin opgenomen.

Akshaya de Groot

Wandelend-Verkeerslichtmannetje-uit-DDR-groen-150x150P.S. Snuffel eens rond op deze pagina’s naar wat “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” te bieden heeft. Het is in feite een Masterclass voor beleidsprofessionals, maar dan 6 dagen lang (ongeveer om de twee weken). Er is dus ook een beperkt aantal plaatsen van 12 per groep.

De eerstvolgende opleiding start in september (in Den Haag én in Gelderland).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close